68 - Dag! Boek


Bekijk het filmpje op SchoolTV.

  • Welke dagboeken ken je nog meer? Je mag ook op internet zoeken!

  • Wat schrijf je zoal in een dagboek? Denk met de hele klas na over wat je allemaal in een dagboek kunt schrijven.

  • Schrijf een week lang iedere dag een stukje voor in je eigen dagboek. Praat er na een week over in de klas. Was het makkelijk of juist moeilijk?

68 - dagboek

Opdracht is al voltooid, score: 4

Score wissen