58 - Taal verandert

 

Er komen woorden bij en er gaan woorden weg. Kijk maar eens naar dit filmpje.

GROEPSOPDRACHT
Denk eerst even na… Welke nieuwe woorden kennen jullie?
Zijn ze echt nieuw en staan ze niet in het woordenboek en zijn ze ook niet te vinden op internet? Wijs in de klas een woordenboekcontroleur en een internetcontroleur aan. Bij elk nieuw woord worden nieuwe controleurs aangewezen.


THUISOPDRACHT

Jaap Robben schreef Als iemand ooit mijn botjes vindt, een boekje met gedichten waarin hij verdwijnwoorden verwerkte. Hele oude woorden dus. Bijvoorbeeld het gedicht over een Graveeltje. In het gedicht is het een dier, maar eigenlijk betekent het woord iets anders. Zoek maar eens op internet.

Kies een van de een van de nieuwe woorden die tijdens de groepsopdracht verzameld zijn en maak daarmee een gedicht of verhaal.

58 - taal verandert

Opdracht gedaan? Geef een score!

1 2 3 4 5